Search Your JournalErzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Journal Papers (0) Details Call for Paper Manuscript submission Publication Ethics Contact Authors' Guide Line
E-ISSN
P-ISSN 2149-939X
Publisher Name Erzurum Technical University
Email sbedergi@erzurum.edu.tr
Language Turkish, English
Starting Year 2015
Discipline Social Science
Frequency Semi Annually
Website http://www.etusbe.com/Anasayfa.Aspx
Country Turkey
Accessing Method Online and Printed
Articles Format PDF
License Type Normal
Impact Factor

Indexed, but Not Applied for Impact Factor

Description Erzurum Teknik Üniversitei Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETUSBED) yılda iki defa (Nisan-Ekim) yayımlanan ulusal, bilimsel ve hakemli bir dergidir. Sosyal Bilimlerle alakalı yayınları kabul etmektedir. Derginin yayın dili Türkçedir. Diğer dillerde de yapılan çalışmalar ise Dergi Yayın Kurulu'nun kararı ile kabul edilebilir ve yayınlanabilir. Yazarlardan her hangi bir ücret talep edilmemektedir. Yayımlanan yazıların bütün yayın hakları ETUSBED’e aittir.